www.zeszytnaukowy.wseip.edu.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
2010

Zeszyt Naukowy Nr 11 – Prace z zakresu nauk społecznych

Email Drukuj PDF

Zeszyt Naukowy nr 11Zeszyt Naukowy Nr 11 – Prace z zakresu nauk społecznych

Kielce 2010

 

Spis treści

 

Zeszyt Naukowy Nr 11 pdf

 

Cena: 15 zł

 

Jedenasty numer Zeszytu Naukowego WSEiP utrzymuje dotychczasową strukturę – podział na części, zawierające artykuły nt.: a) problemów ekonomii i polityki ekonomicznej, b) problemów społecznych i polityki społecznej, c) wybranych metod ilościowych w naukach społecznych, d) problematyki prawnej i administracyjnej. Zachowuje więc interdyscyplinarny charakter (w ramach nauk społecznych). Wyróżnia go to, że znaczna część opublikowanych tekstów skupiona jest wokół problematyki edukacji jako instrumentu budowania „społeczeństwa wiedzy”.

 

 

 

 

 

Autor
Tytuł artykułu
 

Streszczenie
Summary
 

Część I

Problemy ekonomii i polityki ekonomicznej 

 

Artur Bartosik

Innowacyjny rozwój regionu – infrastruktura kreatywności 

 pdf

Hanna Blakyta

Business financial growth: assessment of strategic opportunities 

 pdf

Marek Pawełczyk

Możliwości zastosowania trolejbusów w komunikacji miejskiej w Kielcach 

 pdf 

Anna Tarabasz

Mój bank to moja twierdza – konkurencyjność w polskim sektorze bankowym w świetle przeprowadzonych badań 

 pdf

Część II

Problemy społeczne i polityki społecznej 

 

Urszula Danielewska, Anna Krzysztofek

Wpływ absolwentów programu „kierunków zamawianych” na rozwój organizacji 

pdf 

Cezary Jastrzębski

Potencjał województwa świętokrzyskiego w edukacji regionalnej 

pdf 

Waldemar Jędrzejczyk

Rola multimediów w procesie dydaktycznym 

pdf 

Anna Krajewska

Struktura kształcenia zawodowego w Polsce 

pdf 

Część III

Wybrane metody ilościowe w naukach społecznych 

 

Halina Młotkowska

Podmiotowy i przedmiotowy zakres skonsolidowanych sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości 

pdf 

Robert Kucęba

Cybernetyczne integratory wiedzy. Klasyfikacja i funkcjonalność 

pdf 

Część IV

Problematyka administracyjna i prawna

 

Piotr Ruczkowski

Zameldowanie i wymeldowanie w świetle nowej ustawy o ewidencji ludności 

pdf 

Ireneusz Nowak

Tryb wnoszenia odwołania jako instrument zabezpieczenia i gwarancji uprawnień podatnika 

pdf