Zeszyt Naukowy - 2002
Drukuj

zn6mZeszyt Naukowy Nr 6 - "Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej"

Kielce 2002 r.

 

spis treści

 

cena: 19,46 zł

 

 

Zeszyt zawiera referaty przygotowane na międzynarodową konferencję naukową nt. Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej, która odbyła się w WSEiA 23 maja 2003 r. Ich autorzy prezentują ekonomiczne i społeczno - polityczne aspekty procesu integracji Polski w ramach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój regionu świętokrzyskiego.