Zeszyt Naukowy - 2002
Drukuj
zn5mZeszyt Naukowy Nr 5 - "Procesy integracyjne z Unia Europejską"

Kielce 2002 r.


spis treści

cena: 14,70 złWspólnym mianownikiem artykułów jest zagadnienie integracji Polski w ramach Unii Europejskiej. Autorzy, ekonomiści, politolodzy i informatycy, poruszają wiele problemów, od ogólnych, takich jak argumenty za i przeciw integracji, unijne programy pomocowe, zarządzanie przedsiębiorstwami w warunkach integracji, aż po kwestie szczegółowe - pieniądz elektroniczny w Polsce i UE, regulacje w dziedzinie masowej komunikacji, układ z Schengen, itp.