Zeszyt Naukowy - 2000
Drukuj

zn2mZeszyt Naukowy Nr 2 -"Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej"

Kielce 2000 r.

 

spis treści

 

nakład wyczerpany

Cena 5,25 PLN

 

 

Zeszyt powstał jako materiał konferencyjny. Zawiera teksty wybranych referatów i wystąpień w trakcie konferencji nt. „Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem", która odbyła się w maju 2000 r.